23.01.2019 19:24

ҲӘ

 

ҧ ҭҵқә ҳә ҵ ҿә (40 қә ҭ) 2018 қә ҭҵ ҧә ҩ ҭҵә ҭқә () .

 

қә  ҟ қә, қә , қә.

 

ҭқә қә ҵ ҭҵә қә, ҧә ҳәҭқә .

 

ҽә ә ҵә &# ss1193;ә...30.10.2016 14:14

Ҳҭ қә ҳҵ, ҧ ҭҵқә ҵ қә ҩә, ҧ ҭҵ ҧ ҳә ! ә-ҧ әҳҳә ҭҵ ҳә!

– ҭ 30 – ҽ ҳҭ ҳәҳә,   ҳҭ ҧ ҳәҭқ қәәә ҭҵә қә әӡ. ҧ ҭҵ ҵ ҳ , ҳәҭқ ә ҳӷ ҟ ҵә ҟ ҩ ss;ҭ-ҳә...07.09.2016 18:00

5, 2016 қә ҩҧ әҿ әә ҩә ҵәқә: ә ә ҿ ҟ ҵ; ҭҧҩ ҧҟ; ҳҭ қә ҧҟ; ҳҭ қә ҧҟ; ә ҭҵә ҿқә ҿ ә ҧҟ .

ә ҵ ҿ қә ә ҭ w ss7;...02.09.2016 23:28

ԥ ҭҵқә ҿ ҩԥ -ԥ ә 115 қә ҵ . ԥ ә ԥ ҳәҭқ ҩ .. ҭ, ҵ, ҿ.

ҭ ә ә ҳә ҳә, ԥ ҩԥҩ ҳ .. ҿ ҭ ԥ ҟ ҿ әҵ. ҩ ә ҭ ԥ .. .

әә ҿ ҳә, ԥ ә әқә әә, қ ss241;...31.08.2016 17:52

24 ԥ ҭҵқә ҿ ҩԥ ҵ ә. ҵәқә қә ҵқә ԥ.

ә ә әә ԥҟԥҵә қәӷәӷә ҭ, ҵ қә ԥҟԥҵәқә қәә ә ԥҟԥҵә ә. ҵ ҭ, - .. ҳә қә ԥҟԥ ss205;әқә...19.08.2016 09:06

18 ҩԥ ԥ ҭҵқә ә. ә әә қә ҭԥҩ қәӷәӷә ҵ.

.. әә ҭҳә ԥ ҵ қә . ҭ ҳә ә ԥҭҿ ԥә ҟ ԥә , ә қә ԥ...30.06.2016 13:07

30 ҧ ҭҵқә ҿ ҩҧ , әҩ, -ә ҭҵҩ, ҭә ҭҵқә , , әә ҭҵқә ә- -ҧ «ә ҭ қә» (, 2015) ӡ әҟә ӡ. ҧҿ .. ԥ әҟә ә қә ҩ ҿ қәә  қә:


05.05.2016 12:15

 

2016 қә 27–29 ҧ ҭҵқә .. ә ә ққ ҿ ҩҧ « әқә ҵә » ӡ әә ҭҵә . ҿ ә ҳәҭқә ә ҿ.
ҳә ә ә ҳҭ қә ҭҵә ҩ, ҵҩ-ҭҵҩ -ҧҳ ss;...22.04.2016 18:00

ҧ ҭҵқә ҿ ә ә ә қә ҧ ҵ. қәә ҧҟ ҧ ҭ ҵ, ҭә ҭҵқә , әә ҭҵқә ә , ҟә ҳ -ҧҳ , ә ҭҵқә , ҳәҭқә ә ә ҭҵә ssқә...05.03.2016 11:28

2016 қә 18 ҩҧ ҧ ҭҵқә ҵ ә. ҧ ә ҧ ҳәҭқ - .. , ҳҭ қә ә .Ҳ. . .. , ә ә ә ҳә ҳә, әҧәқә қә. әҿ ҭ ҵәқә .

ә ә ә ҭҵ ҧҟә ҧҧ ҵ...23.10.2015 15:00

 

ҧ ҳә!

Ҳәҿ қә ә-ә ҭ әҭ ҳҵ.

ҭ ҩҧ ҳҭ ҧә . ҳ, ҵә қә – ҳҳәҭқ ҳҧ қә ҳә ҵә, ҳәқәә ҧҟ ә. Ҳ ҳҳәҭқ ҿҧ ҩ ҭқә , қәҭ ҧ ҿқә ҟҵ ҳә ҭ, ҳҵ ss...15.08.2015 23:01

28 2015 . әҿ ҧ ҭҵқә ҧҟҧҵ ҿ.

ҦҞҦҴ (ҧә)

ҦҞҦҴ (ә)12.08.2015 18:01

12 ҧ ҭҵқә ҿ ҩҧ ҵ ә. әә ҿҧ қә ҵәқә ҩ:

  1. ҿ ҧ ә ҟҵ;
  2. ҧ ҿ қә, ҭ.  

ә ҭ, ..  ҭ ҵқә қә . ә ҵ әә ә ҿ . Ҵ ӡ ҩ, ҵ ҟ ҳә. ҳ ҭ әә, . &# ss1204;...03.04.2015 19:23

3, 2015 қә ҧ ҧ ҭҵқә ҭә ҧ . ә ҧ .. Ҳ, ҧ- ә ҭҧҩ .. ӡ, ҳәҭқ ҩ .. ҭ, ә .. , .. , .. ҭ, .. , ә, ҿә, ҭҵә .

ҧ ҭҵқә .. , ҧ , ҵ әҭ ҧ   ҵ қә 2014 қәә ҭ ssҵә...